تبلیغات
تفریحگران - داستان زیبای علم و مسیح

[RB:Blog_And_Post_Title]

 
تفریحگران
وبی برای اوقات فراغت
درباره وبلاگ


سلام به همه دوستایه گلم..
ممنون که اومدی بازدید سایتم...
خدا کنه که تو این سایته مسخره ی من بهتون خوش بگذره...
البته هر کی میخواد تبادل لینک کنه بگه که در خدمتشم.....

فدایه همتون.کوچیکتون وحید نیک


مدیر وبلاگ : vahid nik
نویسندگان
نظرسنجی
کدام گروه رپری را قبول دارید؟؟

1390/12/20 :: نویسنده : vahid nik

بگذارید مشکلی که علم با عیسی مسیح دارد را شرح دهم:
استاد دانشگاه فلسفه که منکر وجود خداست، قبل از شروع کلاسش از یکی از دانشجوهای جدیدش می خواهد بایستد و بعد از او می پرسد:
 تو یک مسیحی هستی، درسته پسر؟
دانشجو جواب می دهد : بله استاد هستم.
 پس تو به خدا اعتقاد داری؟
 مسلماً
 آیا خدا نیکوست؟
 بله، مطمئناً او نیکوست.
 آیا خدا قادر است؟ آیا کاری می تواند انجام دهد؟
 بله
 آیا تو انسان خوبی هستی یا شرور؟
 کتاب مقدّس می گوید که شرور.
استاد پوزخندی زده و می گوید: « آها، بله، کتاب مقدّس. » لحظه ای فکر می کند و ادامه می دهد: حالا اینجا سؤالی از تو دارم؛ فرض کن شخص مریضی اینجاست و تو می توانی او را درمان کنی. اگر می توانی اینکار را بکنی، آیا به او کمک می کنی؟ آیا تلاشت را می کنی؟
 بله استاد، اینکار را می کنم.
 پس تو انسان خوبی هستی...!
 ولی من اینرا نمی گویم.
 چرا اینطور نگوئیم؟ تو اگر بتوانی، به یک بیمار یا معلول کمک خواهی کرد.
بیشتر ما اینکار را می کنیم، اگر بتوانیم. امّا خدا نه!
دانشجو جواب نمی دهد، پس استاد ادامه می دهد: او اینکار را نمی کند،
می کند؟ برادر من یک مسیحی بود و از سرطان مرد، باوجود اینکه او دعا کرد و
از مسیح خواست که او را شفا دهد. چقدر این عیسی شما نیکوست؟ ها؟ در
این مورد چی داری بگی؟
دانشجو سکوت می ماند.
استاد می گوید: نه نمی توانی، می توانی؟  او از لیوان روی میز جرعه ای
 آب می نوشد تا به دانشجو هم فرصتی داده باشد تا نفسی بکشد.
استاد ادامه می دهد: بیا دوباره شروع کنیم مرد جوان؛ آیا خدا نیکوست؟
دانشجو می گوید: بله البته!
 شیطان چی؟ شیطان نیکوست؟
دانشجو بدون درنگ جواب می دهد: « خیر. »
 خوب، شیطان از کجا بوده است؟ منشأ آن از کجاست؟
دانشجو پاسخ می دهد: « خوب... از خدا...
 درسته، خدا شیطان را ساخته، اینطور نیست؟ حالا به من بگو پسر، آیا در
 این دنیا شرارت است؟
 بله استاد
شرارت در همه جاست، درسته؟ و خدا همه چیز را خلق کرده، درسته؟
 بله
پس چه کسی شرارت را خلق کرده؟ » استاد ادامه می دهد: اگر خدا همه
 چیز را خلق کرده، پس او شرارت را هم خلق کرده. چونکه شریر زنده است؛ و
بر طبق این اصل که اعمال هر کس نشان دهندۀ شخصیت اوست، پس نتیجه
 می گیریم که خدا شرور است.
استاد بدون اینکه اجازه دهد دانشجو پاسخ دهد، ادامه می دهد: آیا مریضی
هست؟ آیا فساد هست؟ آیا نفرت هست؟ آیا زشتی هست؟ همۀ این چیزهای
وحشتناک، آیا در این دنیا وجود ندارند؟
دانشجو پاسخ می دهد: « بله، وجود دارند.
پس چه کسی آنها را خلق کرده؟
دانشجوی جوابی نمی دهد، پس استاد سؤالش را تکرار می کند: چه کسی آنها را خلق کرده؟  هنوز جوابی نیست. بعد استاد در جلوی کلاس چند قدم حرکت می کند و انگار که کلاس در سکوت هیپنوتیزم شده است.
به دانشجوی دیگری می گوید: « بگو ببینم پسر، آیا تو به عیسی مسیح ایمان داری؟
دانشجو با صدای مطمئنی می گوید: بله استاد، ایمان دارم.
مرد پیر از قدم زدن بازمی ایستد و می گوید: « علم می گوید که تو دارای
حواس پنجگانه هستی تا دنیای اطرافت را تشخیص داده و مشاهده کنی. آیا تا
 حالا عیسی را دیده ای؟
 نه استاد، تا حالا او را ندیده ام.
 به ما بگو تا حالا عیسی یت را شنیده ای؟
نه خیر استاد، تا حالا نشنیده ام.
 آیا براستی تا حالا عیسی یت را احساس کرده ای؟ چشیده ای؟ بوئیده ای؟
آیا تا حالا هیچگونه درک حسّی ای از او داشته ای؟
 متأسفم، خیر استاد.
 و هنوز به او ایمان داری؟
 بله.
 بر طبق اصول تجربی، قابل آزمایش، اثبات شدنی و توافق شده، علم می
 گوید که خدای شما وجود ندارد. به این چه پاسخی داری بدهی، پسر جان؟
دانشجو پاسخ می دهد: هیچی، من فقط  به او ایمان دارم.
استاد جواب می دهد: بله، ایمان ـ این همان مشکلی است که علم با خدا
 دارد. مدرکی ندارید، مگر ایمان.
گرما وجود دارد؟
استاد جواب داده: « بله، گرما وجود دارد.
 آیا چیزی بعنوان سرما هم وجود دارد؟
 بله پسر، سرما هم وجود دارد.
 نه وجود ندارد.
استاد با نشان دادن علاقه اش بطرف دانشجو نگاه می کند و کلاس ناگهان
غرق در سکوت می شود. دانشجو شروع به توضیح می کند:
شما می توانید گرمای زیاد، بیشتر، بالا، بسیار بالا، نامحدود، ناچیز و کم
 داشته باشید و یا حتی محیطی فاقد گرما داشته باشید. امّا چیزی بنام "
سرما" نداریم. ما می توانیم تا 458 درجه فارنهایت زیر صفر، گرما را پایئن ببریم؛
ولی پائین تر از آن نمی توانیم. چیزی بعنوان سرما وجود ندارد، در غیراینصورت
ما می توانستیم پائین تر از 458 درجه برسیم. هر شخص و یا شیء زمانی
قابل مطالعه است که یا از خود انرژی داشته باشد و یا از خود انرژی ساطع
 کند؛ و گرما چیزی است که باعث می شود که هر چیزی یا انرژی داشته باشد
و یا از خود انرژی ساطع نماید. صفر مطلق (485 ـ فارنهایت ) جائیست که گرما
دیگر وجود ندارد.
می بینید آقا که سرما کلمه ایست که ما استفاده می کنیم تا عدم حضور
گرما را با آن شرح دهیم. ما سرما را نمی توانیم اندازه بگیریم. گرما را در
 واحدهای گرمایی اندازه می گیریم، چون گرما انرژی است. سرما متضاد گرما
 نیست آقا، بلکه عدم حضور آن است.
در سکوت کلاس خودکاری به زمین می افتد، مانند صدای چکشی به گوش می رسد
دانشجو ادامه می دهد: تاریکی چی استاد، آیا چیزی بنام تاریکی وجود دارد؟
استاد بدون مکث جواب می دهد: بله، اگر تاریکی وجود ندارد، پس شب چی
می تواند باشد؟
 
 شما دوباره اشتباه می کنید آقا. چیزی مانند تاریکی وجود ندارد؛ آن نیز عدم
حضور چیزیست. شما می توانید نور کم، معمولی، زیاد و چشمک زن داشته
باشید. اما وقتی بطور ممتد و مطلق نور نداشته باشید، آنگاه چیزی ندارید، مگر
 چیزی که به آن " تاریکی" گفته می شود. اینطور نیست؟ این معنی است که ما برای تعریف آن کلمه از آن استفاده می کنیم. در حقیقت تاریکی وجود ندارد، در غیر اینصورت شما می توانستید تاریکی را تاریک تر کنید. درسته؟
استاد به او لبخندی می زند و می گوید: این ترم، ترم خوبی خواهد بود. حالا
بگو ببینم مرد جوان، چه نتیجه ای از این حرفها می خواهی بگیری؟
بله استاد، منظور من این است که فرضیات فلسفی شما برای شروع بحث
 دارای نقص هستند و بنابراین نتیجه گیریهای شما هم نادرست خواهند بود.
صورت استاد نمی تواند تعجبش را مخفی کند. نقص. می توانی توضیح دهی
 چگونه؟
دانشجو توضیح می دهد که : شما از فرضیۀ همذاتی استفاده کردید. شما بحث می کنید که زندگی هست، مرگ هم است؛ خدای نیک و خدای بد. شما خدا را مانند یک چیز متناهی می بینید. چیزی که می توانیم آنرا اندازه بگیریم. آقا، علم حتی نمی تواند یک تفکر را شرح دهد. از الکتریسیته و مغناطیس استفاده می کند، بدون اینکه حتی آنها را ببیند و کاملاً بفهمد. اگر مرگ را متضاد حیات درنظر بگیریم، آنگاه این حقیقت را فراموش کرده ایم که مرگ نمی تواند مانند چیزی که قائم به ذات است، وجود داشته باشد. مرگ متضاد حیات نیست، بلکه عدم حضور آن است.
 حالا استاد بگوئید که آیا به دانشجوهای خود تعلیم می دهید که آنها از میمونها تکامل یافته اند؟
اگر منظورت پروسۀ تکامل است، باید بگویم بله مرد جوان.
 آیا تا حالا سیر تکامل را با چشمان خود دیده اید، آقا؟
استاد با لبخندی سرش را به نشانۀ نه تکان می دهد و می داند که بحث به کدام جهت می رود و می گوید: یک ترم عالی خواهیم داشت در حقیقت.
 از آنجا که در حقیقت هیچکس روند تکامل را در عمل ندیده و نمی تواند ثابت کند که حتی روندی است که در حال حرکت است؛ آیا شما عقیدۀ خود را تدریس نمی کنید استاد؟ آیا شما الآن بجای یک عالم یک واعظ نیستید؟
در کلاس بلوایی آغاز می شود. دانشجو ساکت می شود تا که هیاهو بخوابد.
 در مورد نکته ای که به دانشجوی دیگر گفتید، دوست دارم در این مورد برای شما مثالی بیاورم. دانشجو روبه کلاس کرده و می پرسد: آیا اینجا کسی هست که تا بحال مغز استاد را دیده باشد؟  یکدفعه کلاس غرق در خنده می شود.
 آیا تا حالا کسی صدای مغز استاد را شنیده؟ آنرا احساس کرده؟ بوئیده و یا لمس کرده؟ به نظر کسی اینکار را نکرده؛ پس با همۀ احترامی که نسبت به شما قائلم، بر طبق اصول تجربی، قابل آزمایش، اثبات شدنی و توافق شده، علم می گوید که شما مغز ندارید. پس اگر علم می گوید که شما مغز ندارید، ما چگونه به تدریس شما اعتماد کنیم، آقا؟
کلاس در سکوت فرو می رود و استاد با صورتی که نمی توان احساسش را درک کرد به دانشجو خیره شده است.
ناگهان این سکوت که به نظر مدت زیادی طول کشیده با صحبت استاد پیر شکسته می شود: فکر می کنم که اینها را بایستی با ایمان بپذیریم.
 حالا قبول کردی که ایمان وجود دارد و در واقع همراه با زندگی ایمان هم وجود دارد. دانشجو ادامه می دهد: حالا استاد، چیزی بنام شرارت وجود دارد؟
استاد حالا کمی مردد پاسخ می دهد: البته که وجود دارد؛ آنرا هرروزه می بینیم. آنرا در کارهای غیر انسانی نسبت به انسانها می توان دید. آن در تمام جرایم و خشونتهای بسیار این دنیا مشاهده می شود. اینها چیزی نیست مگر تبلور شرارت.
دانشجو اینطور پاسخ می دهد: شرارت به خودی خود وجود ندارد. شرارت به سادگی عدم حضور خداست؛ مثل سرما و تاریکی. شرارت لغتی است که انسان برای عدم حضور خدا در دنیا بکار می برد.
 خدا شرارت را خلق نکرده؛ شرارت نتیجۀ نداشتن محبت خدا در قلب انسانها است. مثل سرمایی است که وقتی گرما می رود، می آید و یا تاریکی که وقتی نور نیست، می آید.
استاد در روی صندلی خود می نشیند.

 

نوع مطلب : داستان های مذهبی، داستان عجیب اما واقعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1398/05/8 23:06

Thanks! Quite a lot of advice.

canadian pharmacy king drugs for sale in canada canadian drug store drugs for sale deep web pharmacy canada best canadian prescriptions online canadian medications, liraglutide aarp recommended canadian online pharmacies canada pharmaceuticals online online pharmacies india
1398/03/30 04:58

Nicely put. Thanks a lot.
tadalafilo cialis reviews prix cialis once a da viagra vs cialis cialis online cialis 5 effetti collaterali the best choice cialis woman cialis cipla best buy cialis bula generic low dose cialis
1398/03/28 20:59

Great posts. Thanks.
cialis coupons printable comprar cialis 10 espa241a if a woman takes a mans cialis cialis name brand cheap recommended site cialis kanada pastillas cialis y alcoho cialis soft tabs for sale enter site natural cialis wow look it cialis mexico cialis online
1398/03/27 23:10

You said it really well.
cialis canada when will generic cialis be available the best choice cialis woman cialis name brand cheap enter site natural cialis how does cialis work cialis savings card tadalafilo generic cialis review uk cialis pills
1398/03/27 07:57

You said it nicely.!
cialis daily dose generic cialis daily new zealand cialis 20 mg legalidad de comprar cialis cialis 30 day trial coupon cialis online holland cialis tadalafil online precios de cialis generico cialis for bph precios cialis peru
1398/03/25 14:18

You actually expressed this wonderfully.
callus cialis tablets for sale cialis generico en mexico cialis therapie cost of cialis cvs acheter du cialis a geneve acheter du cialis a geneve cialis online how do cialis pills work rx cialis para comprar
1398/03/17 22:29

You said it perfectly.!
walgreens price for cialis generic cialis cialis dosage amounts cialis patentablauf in deutschland cialis tablets for sale recommended site cialis kanada cialis wir preise cialis canada on line we choice cialis pfizer india cialis dosage amounts
1397/09/16 02:37

Awesome tips. Regards.
acheter cialis kamagra price cialis wal mart pharmacy cialis generic availability generic cialis at walmart generic cialis pro free generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg para diabeticos cialis generic tadalafil buy free generic cialis
1397/09/14 00:58

Very good stuff. Regards.
cialis super acti cialis savings card order cialis from india cialis daily dose generic online cialis we use it 50 mg cialis dose cialis cipla best buy wow cialis 20 order a sample of cialis cialis ahumada
1397/09/13 14:01

Nicely put, Thanks a lot.
cialis savings card cialis daily dose generic non 5 mg cialis generici safe dosage for cialis tadalafil 20 mg free generic cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis generique 5 mg only now cialis for sale in us cuanto cuesta cialis yaho
1397/09/12 13:31

You suggested that effectively!
buy generic cialis cialis for sale cialis sicuro in linea cialis 5 mg para diabeticos buy cialis sample pack cialis for bph order generic cialis online cialis pills trusted tabled cialis softabs cipla cialis online
1397/09/12 02:15

Thanks a lot! Lots of write ups.

we recommend cheapest cialis click here to buy cialis the best site cialis tablets cialis online deutschland what is cialis buying cialis on internet venta cialis en espaa cialis online viagra vs cialis vs levitra buying cialis on internet
1397/09/11 13:21

Appreciate it. An abundance of forum posts.

cialis super acti acheter du cialis a geneve cialis tablets 40 mg cialis what if i take how to purchase cialis on line cialis kaufen bankberweisung prix de cialis order cialis from india cialis prezzo al pubblico cialis canada
1397/09/11 02:03

Nicely put, Regards.
generic cialis review uk buy cialis online nz are there generic cialis wow look it cialis mexico how much does a cialis cost click now cialis from canada only best offers cialis use buy cialis online when can i take another cialis canadian cialis
1397/09/10 13:22

Fantastic content, Thanks.
order generic cialis online tadalafil cialis generico lilly best generic drugs cialis cialis 20mg preis cf cialis dosage amounts cialis official site cialis en mexico precio generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg
1397/09/10 01:35

Wow a good deal of great advice.
cialis vs viagra miglior cialis generico we recommend cheapest cialis cialis side effects ou acheter du cialis pas cher dose size of cialis cialis free trial buy cialis sample pack cialis kaufen wo cialis lilly tadalafi
1397/09/9 14:16

Whoa a good deal of fantastic facts.
cialis per paypa prices for cialis 50mg can i take cialis and ecstasy cialis tadalafil where cheapest cialis generic cialis 20mg tablets online prescriptions cialis discount cialis try it no rx cialis click now buy cialis brand
1397/09/9 02:29

Regards! I like it!
miglior cialis generico acheter cialis meilleur pri when can i take another cialis cialis reviews cialis uk next day cialis dose 30mg buying cialis on internet achat cialis en itali cialis 5 mg click here to buy cialis
1397/09/8 15:09

Point effectively regarded..
does cialis cause gout estudios de cialis genricos cialis generique cialis prices in england cialis patent expiration cialis 5 mg scheda tecnica american pharmacy cialis cialis generico milano prix de cialis cialis 5 mg effetti collateral
1397/09/8 03:00

This is nicely said. !
the best choice cialis woman comprar cialis navarr cialis online cialis 5 mg rezeptfrei cialis apotheke buying cialis in colombia cialis generic tadalafil buy cialis online if a woman takes a mans cialis achat cialis en europe
1397/07/19 14:47

Regards! An abundance of facts!

levitra prices levitra 20 mg levitra 10 mg kopen buy levitra online buy generic levitra buy 10 mg levitra levitra generic levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo
1397/07/10 08:25

Thanks a lot! Lots of write ups!

recommended site cialis kanada we like it safe cheap cialis legalidad de comprar cialis cialis dosage recommendations we like it safe cheap cialis cialis y deporte price cialis per pill sialis buy original cialis prezzo di cialis in bulgaria
1397/07/8 05:08

Thank you, Valuable stuff!
cialis for sale south africa wow look it cialis mexico ou acheter du cialis pas cher cialis patent expiration buy cialis cialis online napol cuanto cuesta cialis yaho click now buy cialis brand cialis from canada cialis e hiv
1397/06/31 18:51

Beneficial stuff. Regards!
drugstore online canadian online pharmacies reviews online pharmacy canada buy vistagra usa canada medications cheap canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmaceuticals online prescription drugs without prior prescription canadian pharmacies without an rx canada online pharmacies
1397/06/15 06:06

You suggested this exceptionally well!
cost of cialis cvs purchase once a day cialis 40 mg cialis what if i take we choice cialis pfizer india acheter du cialis a geneve generic cialis tadalafil cialis coupons printable ou trouver cialis sur le net cialis generic tadalafil buy cialis bula
1397/06/13 21:51

Useful stuff. Thanks a lot!
canada online pharmacies canada rx most reliable canadian online pharmacies buy viagra now trust pharmacy canadian online pharmacies tech school online drug store canada drugs best canadian pharmacies online pharmacy canada plus
1397/06/12 03:22

Truly tons of amazing tips!
cialis wir preise buy cialis online nz cialis usa cost i recommend cialis generico wow look it cialis mexico cialis professional yohimbe calis cialis tadalafil trusted tabled cialis softabs cialis prices
1397/06/11 13:50

Fantastic content. Many thanks!
cialis 10mg prix pharmaci cialis canadian drugs cialis patent expiration cialis 30 day sample cilas cialis online nederland cialis kaufen wo cialis online nederland try it no rx cialis cialis billig
1397/05/23 03:57

With thanks. An abundance of forum posts.

buy viagra with paypal buy generic viagra online without prescription best place buy viagra online buy real viagra online cheap generic viagra online pharmacy viagra cheap levitra pfizer viagra how to get viagra prescription is buying viagra online legal cheap viagra online uk
1397/05/22 14:45

Regards! I like this.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis with 2 days delivery cialis for sale in europa cialis manufacturer coupon weblink price cialis cialis qualitat cialis 200 dollar savings card purchase once a day cialis acheter cialis kamagra cialis generika
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :25
  • بازدید امروز:6
  • بازدید دیروز :8
  • بازدید این ماه :85
  • بازدید ماه قبل :34
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :1
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :